MÜBADELE

MÜBADELE
Değişme. Bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi. Trampa

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • mübadele — mübâdele bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi; değiştirme; değiş tokuş; değişim …   Hukuk Sözlüğü

  • mübadele — is., esk., Ar. mubādele Değişim Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller mübadele etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mübadele — (A.) [ ﻪﻝدﺎﺒﻡ ] değiştokuş, alışveriş …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • mübadele etmek — değiş tokuş etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MÜBADİL — Mübâdele olunmuş. Başkasının yerine getirilmiş, bir şeye bedel tutulmu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Norman Itzkowitz — (born May 6, 1931 in New York) is a Polish American Professor Emeritus of Near Eastern Studies at Princeton University. Norman is an Ottoman historian who brings perception of psychoanalysis into Near Eastern Studies. Norman Itzkowitz was also… …   Wikipedia

  • Mağara, Silifke — Mağara (Kırobası)   Village   …   Wikipedia

  • değişim — is. 1) Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü 2) Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, trampa, mübadele, trok 3) biy. Yeni döllerin atalarına… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • değişmek — nsz 1) Başka bir biçim veya duruma girmek, tahavvül etmek Ben gelirken yarım saat içinde hava değişmiş, kara yel kudurmuştu. S. F. Abasıyanık 2) Yerine başka şey veya kimse gelmek Eskiler arasında duvardaki saatli maarif takvimleri de değişmiş… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mübadil — sf., esk., Ar. mubādil 1) Başkasının yerine getirilmiş, mübadele edilmiş 2) is. Lozan Antlaşması na göre, İstanbul dışında oturan Rumlarla değiştirilmek üzere Batı Trakya dışındaki Yunanistan dan getirilen Türkler …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”